Zrównoważony rozwój
Cele rozwojowe

Cele rozwojowe

Nazwa planu to Sustainable Development Goals, w skrócie SDG. Zawiera on 17 opracowanych przez United Nations Global Compact celów zrównoważonego rozwoju, które mają zostać osiągnięte do roku 2030. Podobnie jak Eiffage, Smulders wykorzystuje ten krytyczny kalendarz do proaktywnego uwzględniania zrównoważonego rozwoju w swojej polityce. 

Działania związane z SDG realizowane są we współpracy z siecią przedsiębiorców VOKA. Sieć wspiera i zachęca firmy, aby tworzyć plany działania prowadzące przedsiębiorstwa do zrównoważonego rozwoju. Po 2 latach przeprowadziliśmy działania w 14 z 17 celów, co pozwoliło firmie Smulders utrzymać certyfikację. Nad pozostałymi 3 celami pracować będziemy w roku 2019.

Nasze realizacje w roku 2018 dotyczyły następujących celów:

Wyeliminowanie głodu, osiąganie bezpieczeństwa żywnościowego, lepsze odżywianie oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa

#2 Zero głodu

W okresie zimowym w oddziale w Arendonk popołudniami oferowana jest zupa. Kupujemy ją w Natuursoep. To rodzinna firma z Arendonk, która przygotowuje świeże i rzemieślnicze wyroby z naturalnych składników. Aby jak najbardziej zmniejszyć ślad ekologiczny, pracują oni głównie z surowcami z Belgii i Holandii. Zamawiając zupę w tej firmie, promujemy produkty lokalne, krótki łańcuch dostaw i rolnictwo biologiczne. 

Zapewnienie wszystkim wysokiej jakości edukacji oraz promowanie uczenia się przez całe życie

#4 Dobra jakość edukacji

W minionych latach firma Smulders bardzo się rozwinęła. Prowadzi to do (często kompleksowych) zmian w strukturze i procesach. W związku z tym dopasowano także proces wdrażania nowych pracowników.

W roku 2017 i 2018 grupa robocza z działu HR przejrzała i zoptymalizowała ten proces. Procesy różnią się zależnie od stanowiska. W pierwszych tygodniach nowi współpracownicy zapoznają się z różnymi usługami, aby zobaczyć, jak działają kryjące się za nimi procesy.

Zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

#6 Czysta woda i warunki sanitarne

Woda pitna jest przetwarzana i transportowana. Odpady pierwszo- (butelki), drugo- (folie plastikowe lub pojemniki) i trzecioplanowe (palety, folie paletowe) muszą być następnie przetworzone. Wszystko to w sytuacji, kiedy woda kranowa w Belgii doskonale nadaje się do picia. Z tego powodu w budynku biurowym i warsztacie w Arendonk umieszczono fontanny wody pitnej podłączone do miejskich wodociągów. Pracownicy otrzymali własne butelki, do których mogą nabierać wodę, także schłodzoną i dogazowaną. Podczas spotkań z osobami z zewnątrz korzystamy wyłącznie ze szklanych butelek.

Budowa stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wsparcie innowacyjne

#9 Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Naszym celem jest także jakość środowiska życia. W ramach tego działania w 2018 roku firma Smulders wzięła udział w obywatelskim badaniu jakości powietrza: Curieuze Neuzen (Ciekawskie nosy). Oddział w Arendonk był jednym z punktów spotkań, które odbywały się w ramach badania. Poprzez udział w tym badaniu firma Smulders chce zwiększyć świadomość pracowników, dostawców i klientów. Poprzez umieszczenie punktów pomiarowych w swoich domach w badaniu wzięło również udział dwóch naszych pracowników. Badanie dało pełną informację o miejscach, w których powietrze zawiera najwięcej dwutlenku węgla. Kolejnym krokiem jest ograniczanie tego problemu!

Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami

#10 Mniej nierówności

W ramach 10. celu SDG firma Smulders wzięła udział w programie WELT. WELT to projekt zorganizowany przez VOKA i ma on na celu wspieranie przedsiębiorstw w rozwoju nastawionej na przyszłość polityki poszukiwania nowych talentów i polityki edukacyjnej, z naciskiem na naukę w miejscu pracy.

Dzięki programowi nauki w miejscu pracy firma Smulders daje szansę osobom wykluczonym na rynku pracy. Odbywało się to na podstawie działań przesiewowych i sesji sieciowych. W efekcie pracę w naszej firmie rozpoczęło dwóch bezrobotnych!

Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, przyjaznymi oraz zrównoważonymi

#11 Zrównoważone miasta i społeczności

Ze względu na wzrost firmy w minionych latach w naszej grupie zaczęło pracować jeszcze więcej osób, które codziennie przemieszczają się, aby móc realizować nasze projekty. Oczywiste więc jest, że pracownicy odgrywają ważną rolę w procesie rosnącej mobilności.

W roku 2018 wprowadziliśmy plan bike-lease, w ramach którego pracownicy mogą wziąć rower (także elektryczny) w leasing. W ten sposób zachęcamy ich do częstszego przemieszczania się rowerem. Być może znajdą się wśród nich osoby, które wcześniej myślały, że dany dystans jest za długi do przejechania na rowerze.

Ochrona, przywracanie oraz promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczanie pustynnienia, powstrzymywanie i odwracanie procesu degradacji gleby oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej

#15 Życie na lądzie

Forest Stewardship Council (Rada Dobrej Gospodarki Leśnej), w skrócie FSC, to międzynarodowa organizacja typu non-profit, którą w roku 1993 założyli właściciele lasów, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, ruchy społeczne i organizacje ochrony środowiska. FSC dąży do zrównoważonej gospodarki leśnej na całym świecie, prowadzonej według ścisłych kryteriów społecznych, ekologicznych i ekonomicznych.

Każdego roku firma Smulders drukuje sporo dokumentów. W ramach dokładania cegiełki do zrównoważonego zarządzania lasami nasze broszury, magazyn i inne dokumenty drukowane są na papierze z certyfikatem FSC.