Zobowiązania
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Obok wiarygodności dostaw i jakości ważnymi aspektami są także bezpieczeństwo i zdrowie, które w Smulders muszą spełniać najwyższe normy. Z tego powodu działamy na podstawie dokładnie udokumentowanych metod pracy, przeprowadzamy nieustanne analizy ryzyka i rejestrujemy wszystkie etapy produkcji w projektach. Podstawę w kierunku większego bezpieczeństwa w Smulders stworzyliśmy w minionym roku. Do chwili obecnej podjęliśmy dużo mniejszych i większych kroków na tym obszarze.

Drabina kultury bezpieczeństwa

Drabina kultury bezpieczeństwa to szereg norm, które dają wgląd w świadomość bezpieczeństwa w organizacji. Wykonywane przez nas czynności stale monitorowane i modyfikowane są pod kątem takiej drabiny. Największy wpływ ma jednak nasze zachowanie. Chodzi tu o każdą osobę, każdego kierownika i każdego specjalistę. To równocześnie wielkie wyzwanie: jak sprawić, aby czyjeś zachowanie uległo zmianie, i jak sprawić, aby ktoś uważał na bezpieczeństwo podczas wykonywania swojej pracy?

B-Safe

Jeśli naprawdę chcemy coś zmienić, oprócz stosowania się do wymagań certyfikacji konieczny jest także wkład naszych pracowników. Z tego powodu niedawno uruchomiliśmy program B-Safe. Jest on nakierowany na wspólną bezpieczną pracę poprzez wzajemną weryfikację, obserwowanie i zwracanie uwagi na określone (niebezpieczne) zachowania. Z szacunkiem, w otwarty i pozytywny sposób, tak aby nikt nie czuł się wytykany. Program B-Safe został stworzony przez osoby obecne w miejscu pracy. Obserwacje dokonane podczas obchodów, które będziemy wspólnie przeprowadzać, zostaną opracowane przez różne grupy robocze.