TenneT plaatst kunstriffen op zee bij Hollandse Kust west Alpha substation TenneT plaatst kunstriffen op zee bij Hollandse Kust west Alpha substation

newsflash

TenneT plaatst kunstriffen op zee bij Hollandse Kust west Alpha substation

27 oktober '23

TenneT heeft in samenwerking met Smulders - EQUANS enkele kunstriffen geplaatst bij het offshore transformatorplatform Hollandse Kust (west Alpha) om nadere kennis op te doen over natuurinclusief bouwen. Dit platform is bedoeld als ‘stopcontact op zee’ waarmee de windturbines van het consortium Ecowende (Shell/Eneco) worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Het doel is om dit windpark te bouwen met een gezond ecosysteem en zo min mogelijk impact op natuur. De kunstriffen zijn onderdeel van een serie ecologische maatregelen van TenneT om de natuur rondom windparken op zee te monitoren en te stimuleren.

In 2050 moet de energieproductie volledig klimaatneutraal zijn. Voor het bereiken van die doelstelling is de ontwikkeling van windenergie op zee één van de belangrijkste pijlers. Tegen die achtergrond wordt de Noordzee onze belangrijkste energiecentrale. Al deze infrastructuur heeft echter ook impact op de ecologie van de Noordzee. Saskia Jaarsma, hoofd offshore development bij TenneT: “Wij zijn ons bewust van de mogelijke impact op de Noordzee. Daarom besteden wij veel aandacht aan onderzoek wat er onder water gebeurt. De plaatsing van kunstriffen is een volgende stap in het onderzoeken, monitoren en stimuleren van het onderwaterleven.”

Schuilen en voedsel
Om uit te vinden welke vorm het beste aanslaat zijn twee soorten kunstriffen geplaatst bij het onderstel voor het stopcontact, dat op zo’n 50 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee staat. Eerder zijn vergelijkbare structuren bij het TenneT platform van Hollandse Kust (noord) geplaatst. Op het ene frame zijn zes zogenoemde reef cubes bevestigd. Holle vierkante blokken van natuurvriendelijk gerecycled materiaal met ronde gaten in de wanden. Op het andere stalen frame staan zes reef balls, een vergelijkbare structuur maar dan in de vorm van een bal. “Deze kunstmatige rifstructuren zijn bedoeld om het leven in de zee te bevorderen. Hiermee creëer je potentiële plekken waar koraal en algen zich op afzetten. Uit ervaring weten we dat vissen, krabben en kreeften hier graag op afkomen om te schuilen en voedsel te zoeken”, zegt Annemiek Hermans. Als mariene bioloog adviseert zij TenneT op het gebied van natuurinclusief bouwen op zee.

Grote waarde voor de ecologie
Het doel van de proef is om te onderzoeken welke vorm – bal of kubus – het beste aanslaat in de wateren voor onze kust. De holle ruimte biedt bescherming aan jonge vis, maar zijn ook bedoeld om het hechtingsoppervlak van de structuur te vergroten. “Zo hopen we hiermee naast jonge vis, krabben en kreeften ook tal van andere dier- en plantensoorten een geschikte plek te bieden,” aldus Hermans. Als onderzoekster met een groot hart voor onze Noordzee is Hermans blij met de vergelijkbare initiatieven die vanuit de windindustrie worden genomen. Jaarsma: “Alleen op deze manier kun je de noodzakelijke kennis en ervaring opdoen om natuurinclusief te bouwen. Anders kom je er nooit achter wat de slagingskans is van een maatregel. Deze pilots zijn relatief intensief om te realiseren, maar van grote waarde voor de ecologie. De eerste effecten van de ecologische kabelkruisingen bij windpark Hollandse Kust zuid zijn bijvoorbeeld al verrassend goed, we zien daar veel leven ontstaan.”

Lees het volledig artikel op de website van TenneT.