Smulders en ENGIE Solutions starten met de topside productie van het TenneT project Hollandse Kust (west Alpha)

newsflash

Smulders en ENGIE Solutions starten met de topside productie van het TenneT project Hollandse Kust (west Alpha)

11 juni '21

Op de Smulders’ vestiging in Hoboken, België hebben vertegenwoordigers van de joint venture ENGIE Solutions – Iemants (dochteronderneming van Smulders) en TenneT het snijden opgestart van de eerste staalelementen voor de topside van het offshore transformatorstation voor de windmolenzone Hollandse Kust (west Alpha).

Vorige week hebben de joint venture partners en TenneT officieel het startschot gegeven voor de staalfabricage van de Hollandse Kust (west Alpha) topside. De stukken die zijn gesneden, zijn de eerste bouwstenen voor de topside. De staalfabricage wordt nu voortgezet bij de Smulders’ faciliteiten in Arendonk, Balen en Hoboken.

Hans Schipper, JV Project Manager ENGIE Solutions – Iemants: “Met het snijden van het eerste staal werd er al een belangrijke mijlpaal op tijd behaald. We hebben er alle vertrouwen in dat we ook bij dit project de gezamenlijk vastgestelde projectdoelstellingen zullen halen en de uitstekende samenwerking met de teams van TenneT, de leveranciers en de certificeringsinstantie zullen voortzetten.”

Guus Siteur, projectmanager voor het Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) platform: “We zijn blij met deze eerste fysieke stappen in de bouw van het offshore transformatorstation Hollandse Kust (west Alpha); het tweede Nederlands transformatorstation voor TenneT dat gebouwd wordt door de ENGIE Solutions – Iemants joint venture.”

 

Na de toekenning van het contract, startte ENGIE Solutions – Iemants met de engineering voor de topside, jacket en piles. De montage van de topside gaat in juli 2021 van start op de Smulders’ vestigingen waarna de topside overgebracht zal worden naar de site van ENGIE Solutions in Hoboken voor de eindmontage. De integratie, bouw en het testen van alle LV, MV, HV en hulpsystemen zal plaatsvinden van maart 2022 tot de sail away in de zomer van 2023, waarna de topside offshore geïnstalleerd zal worden.

De constructie van de jacket start binnenkort. De offshore installatie staat gepland voor de zomer van 2022. Het transformatorstation voor Hollandse Kust (west Alpha) zal volgens planning in het derde kwartaal van 2023 volledig offshore in gebruik genomen worden.

In november 2020, kende TenneT TSO B.V. het contract toe aan de join venture ENGIE Solutions – Iemants voor de engineering, inkoop, bouw, offshore installatie, aansluiting en het testen van het offshore transformatorstation voor de windmolenzone Hollandse Kust (west Alpha). Eerder dat jaar kreeg de joint venture al het contract toegewezen voor het Hollandse Kust (noord) transformatorstation, waarvan de montage momenteel aan de gang is op de werf van ENGIE Solutions in Hoboken. Beide contracten omvatten de engineering, inkoop, bouw, offshore installatie, aansluiting en het testen van het offshore transformatorstation en zijn het resultaat van een Europese aanbesteding die TenneT in 2019 heeft uitgeschreven.