Civil & Industry
Referenties

Henneaulaan
Brusselse Ring, België
2023
Henneaulaan

Cortenstaal over de Brusselse ring

 

Wie over de verbindingsbrug tussen Zaventem en kantoorzone Diegem rijdt, merkt het als vanzelf: de oude betonbrug is aan vervanging toe. De Vlaamse Overheid gaat de ganse ring moderniseren en de herinrichting van complex R0-Henneaulaan met een nieuwe brugconstructie krijgt prioriteit. Weldra verrijzen hier 2 bruggen uitgevoerd in cortenstaal. Een unicum voor een technisch complexer concept, althans in België waar wij nog geen structurele bruggen gemaakt hebben in het materiaal.

 

Quick wins

De brug over de R0: het verkeer staat er vaak stil, fietsers en voetgangers durven de brug niet oversteken omwille van de onveilige situatie. Met de bouw van een nieuwe brug brengt de Vlaamse Overheid daar verandering in, gevolgd door werken aan de aansluitingen met de Ring. Het doel: veiligere wegen met vlotte op- en afritten, een betere doorstroming en een aangename omgeving voor mens en dier.

 

De werkvennootschap koos voor ‘quick wins’. Een aantal wegenwerken binnen het programma voert men versneld uit en het vernieuwen van de verouderde brug van de Hector Henneaulaan is daar een voorbeeld van. De bouw van de brug werd toevertrouwd aan de joint venture Besix (funderingen en betonwerken) - Iemants (productie staal en installatie). Zeg maar 2 bruggen, en wel omwille van het ‘minder hinder’ principe. Dit betekent ook: een gefaseerde aanpak. Zo is er geen langdurige overlast voor het verkeer op de Ring en blijft de doorstroming op de Hector Henneaulaan gegarandeerd.

 

KW01 zal uiteindelijk een brug voor fietsers en voetgangers zijn, KW02 is de brug voor de auto’s. De eerste brug bouwen we in Hoboken, waar we voldoende ruimte hebben om ze al eens volledig uit te leggen. Het snijwerk gebeurt in Balen. Na het wegtransport lassen we de brug op de eindlocatie – voormontageplaats – in elkaar. KW02 zal 100% in Arendonk gemaakt worden.

 

Installatie in cortenstaal

Bijzonder aan deze uitvoering is niet zozeer de vorm, wel het materiaal: cortenstaal. Dit gebruikten we al eerder voor de nieuwe fietsbrug in Hechtel-Eksel, Fietsen door de Bomen, maar nog niet voor bruggen die meer gewicht moeten dragen. De uitvoeringsstudie gebeurt door SBE in onderaanneming van Besix, met onze input voor de stabiliteit in tijdelijke situaties. Iemants staat ook in voor de montagestudies en werkhuistekeningen.

 

Schilderwerken zijn enkel voor de binnenkant. Een uitdaging, want het hoogste punt van de brug is slechts anderhalve meter hoog binnenin, en het smalste punt is 40 cm hoog. Met het oog op veiligheid in deze kleine, gesloten ruimte maken we extra mangaten aan de bovenkant van de brug voor evacuatie en verluchting.

 

Met speciaal wegtransport vervoeren we de brugdelen naar een voormontageplaats voor samenstelling en afbouw. De assemblage van het brugdek gebeurt op maaiveldniveau. We zullen de brug vervolgens opvijzelen tot ca. 8 m hoogte zodat er modulaire multiwheelers onder kunnen om de brug naar haar finale locatie over de Ring te rijden en daar te laten zakken.

 

Nieuwe zichten

Naast het technisch sterk staalwerk speelt hier ook de randanimatie. Als beide bruggen klaar zijn en het verkeer niet meer omgeleid wordt, zal KW01 uitsluitend voor fietsers en voetgangers zijn. Naast een afgescheiden fiets- en voetpad komt er ook een vrije busbaan en een ecopassage of groene strook over de ganse lengte van de nieuwe constructie. Die zal de groenzones aan weerskanten van de Ring met elkaar verbinden. En dit alles brengt waardevolle, nieuwe zichten voor zeker 50 jaar.

 

Of dit de brug van de toekomst is? “Al onze bruggen zijn future proof qua sterkte, techniciteit en looks. We volgen de wensen van de klant en adviseren zo goed mogelijk. Er is niks wat wij niet kunnen. Complexiteit vertalen we in kwaliteit en dankzij de diverse mogelijkheden binnen onze groep kunnen we werkelijk voor elk civiel project iets betekenen”, aldus Project Manager van dienst Dirk T’jampens.

 

Projectgegevens                                                         

  • Klant: Vlaamse Overheid: De Werkvennootschap
  • Opdracht: Herinrichting complex R0-Henneaulaan - 2 bruggen
  • Locatie: Brusselse ring
  • Timing: september 2021 - juli 2023
  • Gewicht: 2.350 ton (totaal)