O Nas
QHSE

QHSE

Bezpieczeństwo i Środowisko

Oprócz jakości i niezawodności w zakresie dostaw, istnieją inne ważne aspekty operacyjne, które obejmują: zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko, a Smulders wymaga, by ​​spełniały one najwyższe standardy. Z tego powodu nasze działania oparte są na starannie udokumentowanych metodach pracy; przeprowadzamy analizy ryzyka na bieżąco i prowadzimy ewidencję wszystkich faz produkcji w naszych projektach. Ten typ dynamiki można osiągnąć tylko w otwartej organizacji, w której wszyscy pracownicy czują się współodpowiedzialni za ogół całej oferty usługowej.

Cała grupa firm określanych mianem Smulders bardzo dobrze zdaje sobie sprawę, iż nasza pasja do stali może się rozwijać tylko w bezpiecznym i ekologicznie przyjaznym środowisku. Chcemy mieć znaczący wkład w takie środowisko, nie tylko poprzez nasze działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, ale również poprzez zapewnienie, iż nasze firmy działają w bezpieczny i zrównoważony sposób - zawsze i wszędzie.

Jakość

Jakość jest gwarantowana w trakcie całego procesu poprzez przestrzeganie zestawu ustalonych procedur, pod nadzorem naszych kierowników projektów, działów jakości, inżynierów spawania, inżynierów technologicznych i, jeśli to konieczne, stale obecnej niezależnej osoby trzeciej. Stosujemy wszystkie wymagane certyfikaty i pracujemy według obowiązujących norm. Na przykład wszystkie nasze procedury spawania odbywają się według certyfikowanych procedur. Obróbka powierzchniowa jest zgodna z ustalonymi wymaganiami, a Smulders inwestuje w najnowsze technologie dla ekologicznego stosowania systemów lakierniczych wysokiej jakości, zaprojektowanych z myślą o długim cyklu użytkowania.

 Nasz system zarządzania posiada certyfikat następujących norm międzynarodowych: ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (milśrodowiskoeu), OHSAS 18001 (środowisko), VCA PVCA** (Spomasz), ISO 50001 (Spomasz),  EN1090 EXC 2EN1090 EXC 4EN ISO 3834-2 i Achilles.