Over ons
QHSE

QHSE

Veiligheid & Milieu

Naast leverbetrouwbaarheid en kwaliteit zijn ook veiligheid, gezondheid en milieu belangrijke aspecten die voor Smulders moeten voldoen aan de hoogste normen. Daarom opereren wij met nauwkeurig gedocumenteerde werkmethoden, voeren we continu risicoanalyses uit en houden we registraties bij tijdens alle fabricagefasen van de projecten. Deze dynamiek kan alleen worden bereikt met een open minded organisatie waarin alle medewerkers zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het geheel.

Smulders realiseert zich terdege dat onze passie voor staal alleen kan groeien in een veilige en milieuvriendelijke omgeving. Daar willen wij aan bijdragen, niet alleen door onze activiteiten in de markt voor hernieuwbare energie, maar door altijd en overal op een veilige en duurzame manier te opereren.

Kwaliteit

Kwaliteit wordt gedurende het gehele proces gewaarborgd door het volgen van vaste procedures onder toezicht van onze projectmanagers, kwaliteitsafdelingen, lasingenieurs, technology engineers en indien nodig een permanent aanwezige onafhankelijke derde partij. Alle benodigde certificaten zijn aanwezig en we hanteren de vereiste normen. Zo verlopen de lasprocessen volgens gecertificeerde procedures. Oppervlaktebehandeling wordt volgens de vereisten toegepast, waarbij Smulders investeert in de nieuwste technieken voor het milieubewust aanbrengen van hoogwaardige verfsystemen die ontwikkeld zijn voor een lange levensduur.

Het managementsysteem is gecertificeerd volgens internationale normen: ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), OHSAS 18001 (veiligheid), VCA P, VCA** (Spomasz), ISO 50001 (Spomasz),  EN1090 EXC 2EN1090 EXC 4EN ISO 3834-2 en Achilles.

 

Per 1 juli 2014 is het in verband met de eisen opgenomen in de Verordening Bouwproducten (CPR) en de Europees geharmoniseerde productnorm EN 1090-1 wettelijk verplicht een CE markering en prestatieverklaring op te stellen voor stalen en aluminium constructieve onderdelen die onder de EN 1090-1 vallen. De CPR is opgesteld voor bouwproducten die worden toegepast in een bouwwerk. Alleen staalconstructiebedrijven die hun fabrieksproces beheersing systeem (FPC) door een externe aangemelde instantie (certificerende instelling) hebben laten certificeren mogen een CE markering en een prestatieverklaring opstellen. Deze documenten zijn van belang om de opdrachtgever (veelal aannemer) in staat te stellen aan te tonen dat men voldoet aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit.

Smulders is voor de EN 1090-1 gecertificeerd.

Wat is een CE markering voor bouwproducten?

FPC register