Levenslang leren dankzij ESF

Levenslang leren dankzij ESF

Binnen Smulders moedigen we levenslang leren aan en hechten we belang aan de loopbaan van onze medewerker. Dankzij financiële steun vanuit ESF, Vlaanderen en Europa hebben we de mogelijkheid om extra te investeren in onze medewerker.

Hieruit is het traject van project- naar peoplemanagement (ESF 414) ontstaan. Aan de hand van dit traject willen we onze leidinggevende ondersteunen en hen trainen in sociale vaardigheden.

Bovendien hechten we belang aan een duurzaam loopbaanbeleid (ESF 412) binnen Smulders. Een tweede traject dat dankzij de steun van ESF, Vlaanderen en Europa is mogelijk gemaakt. In kader van dit project willen we volgende zaken binnen de groep op punt zetten: competentiemanagement, performancemanagement, onboaringstrajecten en buddyschap.