Duurzaamheid
Ontwikkelings doelstellingen

Ontwikkelings doelstellingen

De Sustainable Development Goals, afgekort als SDG’s, gaan over 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van het United Nations Global Compact die gehaald moeten worden tegen 2030. Net als Eiffage, gebruikt Smulders dit als kritisch reflectiekader, zodat duurzaamheid op een proactieve manier geïntegreerd wordt in het beleid. 

Acties rond de SDG's worden gerealiseerd in samenwerking met VOKA. Het netwerk ondersteunt en moedigt bedrijven aan om via een actieplan te werken aan duurzaam ondernemen. Na 2 jaar hebben we voor 14 van de 17 doelstellingen acties uitgevoerd en blijft Smulders gecertificeerd. Er blijven nog 3 doelstellingen open waar Smulders in 2019 aan gaat werken.

Hieronder onze realisaties van 2018:

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

#2 - Geen honger

Tijdens de winterperiode heeft de vestiging in Arendonk 's middags soep ter beschikking. Dit wordt ingekocht bij Natuursoep, een familiebedrijf gelegen in Arendonk dat soep vers en ambachtelijk bereidt met natuurlijke ingrediënten. Ze werken hoofdzakelijk met grondstoffen uit België of Nederland om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Door de soep bij deze onderneming te bestellen, promoten we de lokale producten, korte keten en biologische landbouw. 

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

#4 - Kwaliteitsonderwijs

Smulders is de laatste jaren fel gegroeid. Dit leidt tot (vaak complexere) wijzigingen in de structuure en processen. Het inwerkingstraject van nieuwe medewerkers is hieraan aangepast.

In 2017 & 2018 kwam er een werkgroep vanuit HR die het inwerkingstraject heeft herbekeken en geoptimaliseerd. Er zijn verschillende trajecten voor diverse functies. In de eerste weken kunnen nieuwe collega's bij verschillende diensten terecht om te kijken hoe de processen werken.

Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

#6 - Schoon water & sanitair

Drinkwater wordt verwerkt en getransporteerd. Het primair (fles), secundair (plastic folie of bak) en tertiair (pallet, palletfolie) afval moet nadien verwerkt worden. En dit terwijl kraantjeswater in België perfect drinkbaar is. Vandaar dat er binnen het kantoorgebouw & atelier in Arendonk waterfonteinen geplaatst zijn, aangesloten op het stadswater. Werknemers hebben een eigen drinkfles gekregen om water te nemen, al dan niet gekoeld en met bruis. De glazen flesjes worden enkel nog gebruikt in vergaderingen voor externen.

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

#9 - Industrie, innovatie & infrastructuur

Onder deze doelstelling valt ook de kwaliteit van de leefomgeving. Daarvoor heeft Smulders in 2018 deelgenomen aan het burgeronderzoek omtrentluchtkwaliteit: Curieuze Neuzen. De vestiging in Arendonk was een van de meetpunten voor dit onderzoek. Door de deelname probeert Smulders mee de awareness van werknemers, leveranciers en onze klanten te vergroten. Ook twee werknemers namen deel en hadden een meetpunt thuis. Het onderzoek geeft ons een globaal beeld over waar veel stikstofdioxide in de lucht is. De volgende stap is het beperken ervan!

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

#10 - Ongelijkheid verminderen

Voor SDG nummer 10 participeerde Smulders aan WELT, wat staat voor Werkervarings- & Leertrajecten. WELT, georganiseerd door VOKA, wil ondernemingen ondersteunen in de ontwikkeling van een toekomstgericht talent- en opleidingsbeleid, met een focus op werkplekleren.

Smulders geeft via het werkplekprogramma mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een kans. Dit gebeurde aan de hand van een screening en netwerksessies. Uiteindelijk gingen er 2 werkzoekenden effectief aan de slag binnen onze firma!

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

#11 Duurzame steden & gemeenschappen

Door de groei van de firma gingen er de afgelopen jaren steeds meer mensen aan de slag binnen onze groep, die dagelijks onderweg zijn om onze projecten mee te helpen realiseren. Het is dus vanzelfsprekend dat onze werknemers een belangrijke rol spelen bij groene mobiliteit.

In 2018 introduceerde we een bike-lease plan waarbij medewerkers een (al dan niet elektrische) fiets kunnen leasen. Op die manier worden ze aangespoord om meer met de fiets te komen en misschien zijn er nieuwelingen, die voorheen de afstand te groot vonden om de fiets te nemen.

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen en wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

#15 - Leven op het land

De Forest Stewardship Council, afgekort als FSC, is een internationale non-profit organisatie die in 1993 werd opgericht door boseigenaars, hout- en papierbedrijven, sociale bewegingen en milieuorganisaties. FSC streeft naar een duurzaam bosbeheer wereldwijd, volgens strikte sociale, ecologische en economische criteria.

Jaarlijks verspreidt Smulders wat drukwerk. Om een steentje bij te dragen aan het duurzaam bosbeheer worden onze brochures, ons magazine en ander drukwerk op papier met FSC-label afgedrukt.